03. Nov 2017

Appel til altanbranchen: Husk nu sikkerheden!

En altan er i de flestes øjne en god investering, men det er ikke altid, at sikkerheden følger trop. Derfor råber SBi-ekspert Thomas Cornelius og altanleverandør Windoor Danmark nu vagt i gevær.
Lejligheder med altaner er i høj kurs blandt danskerne. Vi er glade for de ekstra kvadratmeter, og vi nyder at kunne komme tættere på naturen. Men det hænder desværre, at sikkerheden er lidt for lemfældig. Og det kan have alvorlige konsekvenser.

- Én ting er, hvad altanen kan klare af belastning. En anden er sikkerheden ved rækværket. Det er nemlig vigtigt, at børn ikke kan få kroppen ind mellem de små søjler, også kaldet balustre. De kan blive fastklemt eller i værste scenarie falde ned, advarer Thomas Cornelius, seniorforsker på Statens Byggeforskningsinstitut, SBi.

Manglende dokumentation
Faldulykker er en af de hyppigste ulykker blandt børn, og altaner er en af synderne. For at undgå ulykker er det vigtigt, at rækværket er udført ordentligt. Det indebærer, at balustrene sidder tæt nok og er tilstrækkeligt stive, så de ikke bøjer. Det er dog ikke altid, at de krav bliver opfyldt.

- Altanerne skal leve op til kravene i SBi-anvisning nr. 258. Her står der bl.a., at den indbyrdes afstand mellem alle typer af balustre skal udformes, så det ikke giver anledning til personskader. Ansvaret ligger hos bygherren, som ofte uddelegerer det til den erfarne projekterende, siger Thomas Cornelius og fortsætter:

- Det er desværre ikke altid, at tingene er i orden. I visse tilfælde ligger der ikke tilstrækkelig dokumentation, og det er meget kritisabelt.

Væk med de traditionelle balustre
Det er typisk bygherrerne eller de projekterende, der skal sikre, at dokumentationen er tilstrækkelig og lever op til gældende lovkrav. Men ifølge Thomas Cornelius kan altanleverandørerne også fungere som projekterende og dermed have et helt naturligt ansvar.

Det har altanleverandøren Windoor Danmark taget til sig. De små søjler er blevet testet, og konklusionen er klar: Traditionelle balustre overholder ikke lovkravene.

- Mange anvender stålbalustre med en diameter på 8 eller 10 mm. Vi har udført en række tests på dem ved at trække en kilde med 22kg igennem rækværkets mellemrum. Uanset hvor tæt vi satte balustrene på hinanden, bøjede de. Vi kan derfor konkludere, at de ikke lever op til bygningsreglementet, fortæller Michael Jensen, salgs- og markedschef hos Windoor Danmark.

Windoor Danmark har derfor valgt at bruge aluminiumsbalustre på 22 mm. som standard til deres altaner. De består nemlig testene og lever op til lovkravene.

Branchen skal oppe sig
For at komme de ulovlige og usikre altanrækværker til livs må branchen tage ansvar. Det er der bred enighed om hos SBi og Windoor Danmark.

- Som projekterende på et altanprojekt skal man sørge for, at dokumentationen er i orden. Den efterfølgende kontrol skal også sikres, siger Thomas Cornelius.

- Branchen bør gå sammen om at overholde reglerne. Bygherrerne skal stille krav, altanleverandørerne bør leve op til kravene, og kommunerne må kontrollere, om kravene overholdes, stemmer Michael Jensen i.

Boks:
Fra SBI anvisning 258 – Anvisning om bygningsreglement 2015. 

 


03. Nov 2017

Afskærmning med glas giver mindre støj og store varmebesparelser

Afskærmning med glas giver mindre støj og store varmebesparelser

Windoor Danmarks glasafskærmning af både svalegange og altaner fører til en forhøjet livskvalitet hos beboerne på I.G. Smiths Allé i Hvidovre.
Andelsboligforeningen I.G. Smiths Allé 11-33 i Hvidovre gennemgik i 2013 en større renovering. 77 nye altaner lukket med glas og afskærmning af bebyggelsens svalegange var blandt forbedringerne. Begge dele kom fra Windoor Danmark.

- Vi er simpelthen så glade for de løsninger, Windoor har leveret. Både de nye altaner og afskærmningen af svalegangene har ført til, at vores livskvalitet er forbedret, fortæller Henrik Andersson, formand for andelsboligforeningen.

- Vi bor lige ud til Holbækmotorvejen. Det giver selvsagt en masse trafikstøj, men glaslukningen af vores svalegange har reduceret støjen betydeligt. Førhen kunne man ikke stå derude og føre en samtale. Det kan man nu, forklarer han videre.

Bedre nattesøvn
Ud over at føre til flere samtaler på de fælles arealer giver afskærmningen også en langt bedre nattesøvn blandt de mange beboere.

- Der er blevet helt stille om natten. Vi kan stort set ikke længere høre de mange biler på motorvejen. Det er virkelig dejligt og gør, at man sover langt bedre. Jeg forstår ikke, at alle bygninger med svalegange ud til store veje ikke er lukket af pr. definition, siger Henrik Andersson.

Afskærmningerne fra Windoor Danmark medfører også, at gangene ikke bliver nær så snavsede som tidligere.

- Vores glaslukninger er med til at forhindre støv og skidt i at lægge sig på gangene, mens også bilos og forurening i højere grad holdes ude. Lukningerne har desuden et ABA-anlæg med røgdetektorer. I tilfælde af røgudvikling vil glaslukningen åbne sig og udlufte svalegangene, så de kan anvendes som flugtveje, forklarer Michael Jensen, salgs- og markedschef hos Windoor Danmark.

Reducering af varmeregningen
De 77 altaner lukket med glas giver ikke kun et nyt rum i lejligheden. De betyder også, at varmeforbruget er faldet markant.

- Jeg kunne snildt bruge en 4-5.000 kr. årligt på at opvarme min 113 m2 lejlighed førhen. Nu er jeg nede på max 250 kr. om året på ren varme. Det samlede gasforbrug i foreningen er faldet med 20 pct., siden vi fik altanerne. Det er virkelig en forbedring, der vil noget, slutter Henrik Andersson.

 

 


03. Nov 2017

4 ud af 5 vil have en lejlighed med altan

Kasper Sommer

Lejligheder med altaner er langt mere attraktive end dem uden. Sådan lyder meldingen fra ejendomsmægler Kasper Sommer, home Roskilde City.
Man kan have nok så mange krav, når man er på boligjagt og leder efter drømmehjemmet. Et stort badeværelse, køkkenalrum eller en bred entré. Men når det kommer til lejligheder, er der særligt ét krav, der går igen, og det er ønsket om en altan.

- Tendensen er helt tydelig. 4 ud af 5 af vores lejlighedskøbere har altankrav til deres kommende bolig. Det betyder selvsagt, at lejligheder med altaner er langt mere attraktive end dem uden, fortæller Kasper Sommer, partner og ejendomsmægler hos home Roskilde City.

- Fordelene ved en altan er mange, og en af de væsentligste er, at man får et ekstra rum til lejligheden. Det er dét, vores købere gerne vil have, fortsætter han.

Flot bylejlighed – men ingen altan
Kasper Sommer har for nylig solgt en lejlighed i Roskilde midtby. En ganske flot bylejlighed med højt til loftet og smuk stuk. Men ifølge de potentielle købere var der ét stort minus ved lejligheden: Den har ingen altan.

- Folk var ellevilde med lejligheden. Men da de fandt ud af, at der ikke var nogen altan, faldt begejstringen væsentligt. Derfor tog det længere tid at få solgt lejligheden, end det ellers ville have gjort, siger Kasper Sommer.

Boligområdet Roskildevænget er endnu et eksempel på, at altaner prioriteres højt. Lejlighederne fik nye altaner for 12 år siden, og det har sidenhen lokket endnu flere købere til.

- Efter de ca. 400 lejligheder fik nye altaner, er attraktiviteten derude boomet. Det viser endnu en gang, hvor meget mere salgbar en lejlighed bliver, når den har altan, slutter ejendomsmægleren.

 

 


27. Jan 2016

Stram tidsstyring på Nordjyllands største boligrenovering

Kort før jul afsluttede hovedentreprenør Arne Andersen Vrå A/S helhedsrenoveringen af boligkomplekset Løvvangen i Nørresundby. I alt 726 lejligheder har fået udvidede og glasinddækkede altaner fra Windoor, som takket være præfabrikation sikrede en effektiv byggeproces med aflevering til tiden.    

Sundby-Hvorup Boligselskabs afd. 12, Løvvangen i Nørresundby er fra november 2012 til december 2015 blevet helhedsrenoveret med arkitektfirmaet Kærsgaard og Andersen A/S som totalrådgiver og Arne Andersen Vrå A/S som hovedentreprenør.

Let at overholde projektets tidsplan Afdelingen har blandt andet fået nye facader, topisolerede klimaskærme og nye aktivitetsprægede udearealer. Samtidig har 726 lejligheder fået udskiftet de oprindelige åbne altaner med nye glasinddækkede altaner fra Windoor.

Den nye altanløsning fra Windoor har været et af de elementer, som fra starten gjorde det let for entreprenøren at overholde tidsplanen.

- Vi foreslog fra projekteringens begyndelse en løsning, hvor dele af produktionen blev flyttet fra byggepladsen til vores produktion. Det giver en langt smidigere byggeproces på pladsen, idet altanerne ankommer som præfabrikerede elementer, der blot skal samles og monteres, forklarer teknisk chef Carsten Christiansen fra Windoor, som er blandt Danmarks førende leverandører af altansystemer til nybyggerier og renoveringer.

- I en byggesag som Løvvangen, hvor du arbejder på rigtig mange lejligheder, er det vigtigt, at alle trækker i samme retning, og at vi fra starten får lagt en fornuftig plan for arbejdet. Det er i høj grad lykkedes på Løvvangen, hvor vi kunne aflevere en færdig opgang hver 14. dag og ikke missede en eneste deadline, fortæller sagsansvarlig Michael Abildgaard Hansen fra Arne Andersen Vrå A/S, der med ca. 100 ansatte er en af Nordjyllands største entreprenørvirksomheder.

Veldokumenteret og gennemprøvet løsning
Både før byggeriets start og under selve byggeprocessen er boligforeningens bestyrelse løbende blevet inddraget for at sikre, at altanerne blev som ønsket. Bygningskonstruktør Lars Frostholm fra Kærsgaard og Andersen A/S uddyber:

- Dybest set går vi jo ind og laver om på folks hjem, så vi lægger stor vægt på at få beboerne med og omsætte deres ønsker til løsninger, som både funktionelt og designmæssigt indfrier forventningerne.

Derfor er de nye altaner designet som udvidede, lukkede og glasinddækkende altaner med udgangspunkt i Windoor System 800. Forvandlingen fra åbne til lukkede altaner giver Løvvangens beboere ca. syv måneders ekstra opholdstid om året på altanerne. Desuden skærmer løsningen bedre mod støjgener, ligesom udgifterne til opvarmning i vinterperioden reduceres. Forud for beslutningen om den konkrete altanløsning havde Windoor bl.a. udarbejdet mock-ups, hvor forskellige justeringer kunne foretages, inden selve byggeprocessen gik i gang.

- For os som hovedentreprenør har det afgørende været, at denne altanløsning er veldokumenteret, gennemarbejdet og gennemprøvet. Den form for professionalisme har stor betydning for os, fordi den gør, at vi trygt har kunnet aflevere altanerne uden at spekulere på, om kvaliteten nu også er i orden, understreger Michael Abildgaard Hansen.


02. Oct 2017

Altaner fra Windoor Danmark bringer nyt liv til Bjellerupparken

Bjellerupparken i Randers har i forbindelse med en omfattende renovering fået nye altaner lukket med glas fra Windoor Danmark. Ud over at forlænge sæsonen bidrager altanerne til et bedre socialt liv blandt de cirka 600 beboere.

I to år har en gennemgribende renovering af Bjellerupparken i Randers, som hører under boligforeningen A/B Andelsbo, stået på. Renoveringen omfatter bl.a. nye køkkener og badeværelser samt udskiftning af tage, tekniske installationer, døre og altaner. Sidstnævnte kommer fra altanleverandøren Windoor Danmark.

- Vores gamle og meget slidte altaner er skiftet ud med nye og større altaner lukket med glas. Det er en stor forandring, som vi er meget glade for. Ser man på hele renoveringsprojektet, er de nye altaner en af de bedste forbedringer, siger Allan Rasmussen, som er formand for både A/B Andelsbo, Bjellerupparken og byggeudvalget.
De i alt 206 altaner fra Windoor Danmark bringer nyt liv og mere socialt samvær ind i boligforeningen.

 - Det er en meget omfattende renovering, vi gennemgår. Derfor er samtaleemnerne mange, når man møder hinanden på gaden eller i gården. Men der er ingen tvivl om, at de nye altaner er det mest populære emne. Folk er simpelthen så positive over for forandringen, fortæller Allan Rasmussen og fortsætter:

- Vi tilbringer også mere tid på altanerne, end vi gjorde førhen. Det betyder, at der er flere samtaler mellem beboerne fra altan til altan. Der er virkelig blevet pustet liv i det sociale samvær.

Klar til efterårets regn og rusk
Altaner lukket med glas var et stort ønske for beboerne i Bjellerupparken. I modsætning til de gamle altaner er disse nemlig med til at forlænge sæsonen.

- Valget faldt på denne type altan, da vi kan bruge den hele året rundt. Det er en stor fordel, nu hvor efteråret har fået godt og grundigt tag i det danske land. Mange beboere ser frem til at kunne opleve sæsonens regn og rusk på helt nært hold uden selv at være ude, siger Allan Rasmussen.

Boligforeningen har valgt altanmodellen Windoor System 1000 i typen Silhouette. Denne model har enkeltlagsglas med en smal ramme af aluminium og lister rundt i kanterne. Listerne sikrer, at pibelyden fra blæsevejr holdes på et minimum.

En brandsikker løsning
Bjellerupparken består af fem lejlighedsblokke, som er placeret tæt på hinanden. Derfor er det vigtigt, at der er helt tjek på brandsikkerheden.

- På hver altan består den ene ende, altså gavlen, af en aluminiumsplade fra top til bund. Den sikrer mod brand og giver samtidig mere privatliv. Pladen er indarbejdet i vores løsning, så det rent æstetisk giver et flot slutresultat, fortæller Leif Lehrmann, senior projektleder hos Windoor Danmark.

Projektet er ved at være i slutfasen, og inden længe har samtlige lejligheder en altan lukket med glas. Allan Rasmussen og Leif Lehrmann er enige om, at samarbejdet hele vejen igennem har fungeret upåklageligt.

- En renovering i denne størrelsesorden kan være kompliceret og give samarbejdsvanskeligheder på kryds og tværs. Men det er slet ikke tilfældet her. Alt har bare kørt på skinner, slutter Leif Lehrmann af.

 


02. Oct 2017

Med bag kulisserne i Operaen

Med bag kulisserne i Operaen

Mange samarbejdspartnere og venner af huset var mødt op, da Windoor Danmark inviterede til en tur bag kulisserne i Operaen. 

De fleste kender Operaen. Mange har været og se en forestilling. Men meget få har været en tur inde bag kulisserne og se maskineriet bagfra. I september inviterede Windoor derfor en række udvalgte samarbejdspartnere til en netværksdag i Operaen. To veloplagte guider førte deltagerne rundt i alle kringelkroge fra Takkelloftet over kulisserummet til bagsiden af Store Scene, hvor der blev arbejdet med opsætningen af Madame Butterfly.

- Det var en virkelig god dag. Jeg kommer et par gange om året i Operaen med min kone, men jeg har aldrig været bag scenen før. Det var meget inspirerende at se, hvordan de bygger en scene op og høre anekdoter om arbejdet med at bygge Operaen, siger Erik Nielsen fra ingeniørfirmaet Dines Jørgensen & Co A/S, som var med på turen.

Efter rundturen var der et kort oplæg fra Windoor Danmark, hvorefter tidligere stadsarkitekt Jan Christiansen stod for underholdningen. Han gav tilhørerne en tour de force opvisning i Københavns udvikling de seneste ti år, så tilhørerne næsten blev forpustede over alt det, der var sket og skulle ske lige om lidt i hovedstaden.Efter oplægget var der frokost med udsigt ud over Københavns Havn, hvor der var mulighed for at netværke og snakke med tilhørerne. Snakken hen over bordene gik livligt, men måske alligevel der var lidt for lidt tid til at få talt med sine fagfæller, lød det fra Helle Schyberg fra Holmsgaard Rådgivende Ingeniør:
- Jeg synes, det var et rigtig fint arrangement. Det var sjovt at komme bag kulisserne. Men jeg synes, at Windoor Danmark var for beskedne i deres oplæg. Vi kunne godt have brugt mere tid på at diskutere altaner. Lige nu strammer myndighederne hele tiden reglerne. Det kunne have været godt at have lidt dialog om det, nu da vi var så mange forskellige faggrupper til stede. Så kan man lære af de andres udfordringer.

Denne feedback bliver taget godt imod af Windoor Danmarks salgschef Michael Jensen:
- I Windoor Danmark har vi nok haft det sådan, at vi ikke skulle være for meget på scenen og tage for meget af vores samarbejdspartneres tid. Men det er virkelig positivt at høre, at der bliver efterlyst mere debat og netværk. Det vil vi helt sikkert indarbejde i næste års arrangement, slutter han. 

 


02. Oct 2017

Hold kulden ude med en altan lukket med glas

Hold kulden ude med en altan lukket med glas

En altan lukket med glas fungerer ikke kun som et ekstra rum til lejligheden. Den skaber også en isolerende effekt, som fører til væsentlige besparelser på varmeregningen.

Den danske sommer anno 2017 blev den fattigste på solskin i 17 år. Derfor kan det ærgre endnu mere end normalt, at efteråret for alvor har gjort sit indtog i det danske land. Bladene bliver gule og falder af træerne, og termometeret viser også nedadgående temperaturer. Det betyder, at vi skruer op for vores radiatorer, hvilket kan ses på varmeregningen. Her kan en altan lukket med glas være en kærkommen løsning.

- Hvis man ønsker at reducere sit varmeforbrug, er en altan lukket med glas en rigtig god idé. Altanerne isolerer og skaber en barriere mellem lejlighedens varme indeklima og efterårskulden udenfor. Det er en ganske miljøvenlig løsning, som har en positiv effekt på energiforbruget og i sidste ende varmeregningen, siger Michael Jensen, salgs- og markedschef hos Windoor Danmark.

Besparelserne afhænger af, hvor stor en andel af facaden man vælger at inddække med glas. En altan lukket med glas dækker dog typisk 25 pct., hvilket reducerer varmeforbruget med op til 5 pct. Det viser tal fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).

En forlænget altansæson
Ud over at isolere giver altaner lukket med glas også en hel unik mulighed for at blive brugt de fleste af årets måneder. De foldbare glasplaner kan lukkes til, når himlen åbner sine sluser, og åbnes igen, når solen titter frem.

- En altan lukket med glas giver en længere altansæson. Om efteråret og vinteren beskytter glasset dig mod vind og vejr. Du kan opleve naturen på allernærmeste hold uden at begive dig ud. Når det er forår og sommer, og varmegraderne er høje nok, skyder du blot panelerne til side, så du kan nyde sol og frisk luft, forklarer Michael Jensen.

Altaner lukket med glas medfører desuden mindre støj fra trafik og naboer samt mere privatliv.


10. Aug 2017

Windoor Danmark ansætter erfaren konsulent

Windoor Danmark ansætter erfaren konsulent

Windoor Danmark har ansat Carsten Lindholm som ny konsulent for Fyn og Jylland. Den erfarne sælger kommer med syv års erfaring fra vinduesproducenten Idealcombi.

Pr. 1. september 2017 tiltræder Carsten Lindholm, 53, som ny konsulent hos Windoor Danmark med ansvar for salget på Fyn og i Jylland

Carsten Lindholm kommer fra en stilling som projektkonsulent hos vinduesproducenten Idealcombi, hvor han de seneste syv år har haft ansvar for projektsalg til bl.a. boligforeninger, rådgivere, kommuner og entreprenører.

- Vi er rigtig glade for at have fået Carsten med på holdet, og vi glæder os meget til at byde ham velkommen. Carsten er en erfaren konsulent og løsningsorienteret kunderådgiver, og vi kommer især til at få glæde af hans netværk blandt boligselskaber og rådgivere, fortæller Michael Jensen, salgs- og markedschef hos Windoor Danmark.

For Carsten Lindholm er altanmarkedet et nyt og spændende segment, som han glæder sig til at bevæge sig over i.

- Jeg ser meget frem til at skulle sætte mig ind i et nyt fagmateriale. Med en branche som denne er der masser af spændende opgaver at tage fat på, og jeg glæder mig til at lære både branchen, samarbejdspartnerne og mine kollegaer bedre at kende. Jeg føler, at jeg både personligt og kompetencemæssigt passer rigtig godt ind i virksomheden.

I sin fritid er den nyansatte konsulent engageret i frivilligt foreningsarbejde – bl.a. i Ringe Boldklub, hvor han arrangerer fodboldstævner. Han er samtidig en meget aktiv sportsmand.

 


10. Aug 2017

Jan Christiansen taler til Windoor Danmark-arrangement

Jan Christiansen taler til Windoor Danmark-arrangement

Det bliver sjovt og spændende, når Jan Christiansen deler ud af sine erfaringer på Windoors arrangement i Operaen d. 14. september. Den tidligere stadsarkitekt i København har haft fingrene med i stort set alle nye ikoniske bygninger i hovedstaden fra Operaen over Skuespilshuset til DR’s Koncertsal.

- Jeg var så heldig at være stadsarkitekt i en tid, hvor København gennemlevede en florrisant periode. Pengene strømmede til byen, internationale stjernearkitekter kastede deres stjernedrys over byen, og nye kvarterer som Sluseholmen skød op. Det var en fantastisk tid, siger Jan Christiansen.

Jan Christiansen var stadsarkitekt i København i årene 2001-2010 og udgav for to år siden en bog om de skelsættende år, der stadig sætter deres præg på hovedstadens udvikling.

- København tog et gigantisk skridt fremad og blev en rigtig storby. Da jeg begyndte som stadsarkitekt var der stadig modstand mod højhuse. Nu har langt de fleste erkendt, at vi har brug for højhusene, hvis vi skal have plads til alle dem, der gerne vil bo i byen, siger Jan Christiansen.

Det er dog ikke kun stål og beton, der bliver mere af i byen. Også det gode hverdagsliv vinder frem, mener Jan Christiansen:

- Der er et stort fokus på at skabe byrum og give folk gode oplevelser i gadeplan. Samtidig bliver der givet flere tilladelser til at bygge altaner, så folk kan komme ud og nyde solskinnet fra deres egen lejlighed. Sådanne tiltag er med til at gøre København til en af de mest liveable cities on earth, slutter Jan Christiansen med et citat fra en nylig artikel i livsstilsmagasinet Monocle.

 


10. Aug 2017

Støjdæmpende altaner er guld værd for bebeboerne

Støjdæmpende altaner er guld værd for bebeboerne i AB Hyrdevangen

52 åbne altaner i AB Hyrdevangen i København skal lukkes med glas. Støj fra trafikken er hovedårsag til, at beboerne ønsker lukkede altaner. Præcis som dem, deres naboer har.

Der er mange fordele ved altaner lukket med glas. Ud over at sæsonen bliver forlænget, så altanen kan nydes året rundt, mindsker de i høj grad støj fra trafikken. Andelsforeningen AB Hyrdevangen på Utterslevvej i København har besluttet at holde støjen fra de omkringliggende veje på et minimum med Windoor Danmarks altaner lukket med glas.

- Der er så mange fordele ved at kunne lukke altanerne til. Men den vigtigste for os er, at de i høj grad er med til at dæmpe støj udefra. Vi bor i et meget trafikeret område, så det er guld værd, at altanerne mindsker støj fra biler, busser m.v., fortæller Michael Laursen, bestyrelsesformand for AB Hyrdevangen. 

For cirka 15 år siden fik AB Hyrdevangen lukket 226 altaner til med glas i forbindelse med en betonrenovering. 52 lejligheder var dog ikke en del af renoveringen.

- Det har sidenhen været tydeligt for beboerne i de 52 lejligheder, hvor stor glæde deres naboer har af deres altaner lukket med glas. Derfor har vi besluttet, at det samme skal ske for de resterende altaner. Vi er meget tilfredse med vores samarbejde med Windoor Danmark, som også leverede de 226 altaner for 15 år siden, siger Michael Laursen.

En komplet løsning
AB Hyrdevangen får senere på året monteret altansystemet Windoor System 1000 med foldeglas i typen Silhouette. Løsningen består af et enkeltlagsglas med en smal ramme af aluminium, som med fordel kan bruges, når du vil opnå en mere tæt altan med mindre støj fra omgivelserne.

Desuden kommer systemet som én komplet løsning, hvilket gør processen langt nemmere.

- En af vores styrker er, at vi kan levere ét samlet system. Det var en af årsagerne til, at valget faldt på os, da projektet i sin tid blev udbudt. Windoor System 1000 er en komplet løsning, der lever op til kundens konkrete ønsker om bl.a. at dæmpe støj udefra, fortæller Windoor Danmarks konsulent Jesper Larsson.

 


21. Jun 2017

Ny direktør i Windoor Danmark skal skabe synergi på tværs af markeder

Ny direktør i Windoor Danmark skal skabe synergi på tværs af markeder

WinGroup styrker samarbejdet på tværs af markederne med en ny struktur. Den nye struktur betyder, at Windoor Danmarks hidtidige adm. dir., Jens Sloth Nielsen bliver Chief Officer Operations (COO) for alle Windoor selskaberne i WinGroup gældende fra 1. juli 2017, mens Christer Rapp bliver chief executive officer (CEO) og adm. direktør for Windoor i Danmark, Sverige og Norge samt overordnet ansvarlig for Windoor i England.

Windoor Danmark er en del af koncernen WinGroup, der har selskaber i Danmark, England, Norge, Sverige, Schweiz, Liechtenstein, Tyskland, Polen og Tyrkiet. Med etableringen af et Windoor Business Area bestående af selskaberne i Danmark, Sverige, Norge og England styrkes samarbejdet med harmoniserede forretningsgange og udnyttelse af best practice fra de enkelte selskaber. Overordnet ansvarlig for området er Christer Rapp og Jens Sloth Nielsen får ansvar for operations i selskaberne. 

- Vi har lagt en ambitiøs vækststrategi frem til 2020, hvor vi skal vokse gennem opkøb og egen vækst. Væksten skal ske gennem udvikling, hvor vi tager det bedste fra de enkelte lande og samler det i en model for best practice, som vi ruller ud på de enkelte markeder, siger Christer Rapp, der indtil nu har været adm. direktør i Sverige.

Det er en berejst herre, som har sat sig for bordenden hos Windoor Danmark. Før Christer Rapp kom til Windoor Sverige var han global product manager i Lindab med ansvaret for 31 markeder.

- Jeg glæder mig til at lære alle markeder at kende. Jeg er sikker på, at samarbejdet på tværs af landene vil gøre os stærkere og mere fokuseret. Jeg tror meget på teamsamarbejde og god kommunikation som vejen til succes, siger Christer Rapp, der også er en holdspiller i sit private liv. Her spiller han nemlig i den næstbedste række indenfor bowling og har tidligere været på landsholdet.

- Jeg har bowlet, siden jeg var syv år gammel. Bowling har lært mig værdien af kammeratskab og samtidig givet mig et drive mod at vinde, som kommer mig til gode i mit professionelle liv. Jeg er ikke bange for konkurrence. Tværtimod ser jeg det som sundt. Men det handler om at fokusere på dine egne styrker i stedet for hele tiden at fokusere på konkurrenten. Hvis du arbejder fokuseret, kan du komme langt, slutter Christer Rapp.

 

 


01. Jun 2017

Windoor Danmark hiver stor ordre hjem

Ejerforeningen Frankrigshuse på Amager skal have skiftet i alt 374 gamle

Ejerforeningen Frankrigshuse på Amager skal have skiftet i alt 374 gamle og slidte altaner ud med nye og større. Til at udføre den omfattende opgave er valget faldet på Windoor Danmark.

I flere årtier har altanerne ved Ejerforeningen Frankrigshuse på Amagerbro i København været til stor glæde og gavn for beboerne. Men nu er der ingen tvivl om, at altanerne har udtjent deres værnepligt. Betonen er ødelagt, og rækværkerne meget slidte.

Skal altanerne renoveres eller udskiftes? Det spørgsmål er blevet stillet en del gange blandt foreningens beboere. Nu er foreningen dog kommet frem til, at det på den lange bane bedst kan betale sig rent økonomisk at udskifte til nye. Og til den opgave er Windoor Danmark blevet valgt som leverandør.
 

 

 

- Vi er meget glade for og stole af, at foreningen har valgt os til opgaven. Det betyder, at vi inden længe kan påbegynde arbejdet med at rive i alt 374 altaner ned og sætte det samme antal op. Det er et stort og omfattende projekt til omkring 15,5 millioner kr., og vi glæder os meget til at gå i gang, siger Windoor Danmarks konsulent Per Lunding Sørensen.


Ejerforeningen har valgt åbne altaner i modellen Style, som har pulverlakerede aluminiumsrækværk samt et vedligeholdelsesfrit komposit gulv. Altanerne leveres i flere forskellige størrelser.

Omfattende forarbejde
En stor del af arbejdet ved Frankrigshuse handler om at rive de eksisterende altaner ned, før nye kan sættes op.

- Nedrivningen er et omfangsrigt stykke arbejde – større end normalt ved sådan en type ejendom. De eksisterende altaner skal skæres væk, og facaden skal pudses op. Desværre har det vist sig, at rækværkerne er asbestholdige, og at der er bly- og zinkholdig maling på altanernes hulkehler. Det tager vi meget alvorligt, og vi vil selvfølgelig håndtere det som det farlige affald, det er, lyder det fra Per Lunding Sørensen.

Under udbudsprocessen har Windoor Danmark gjort foreningen opmærksom på problemerne med det farlige affald. Der blev lavet en miljøsaneringsplan, og tidligt i forløbet blev Windoor Danmark valgt som leverandør.

- Foreningen meldte hurtigt ud, hvem de ønskede at arbejde videre med. Det har betydet, at vi tidligt i processen kunne finde frem til de mest optimale løsninger for det lidt omstændelige arbejde. Vi regner med, at byggetilladelsen ligger klar til efteråret, og at arbejdet kan påbegyndes i starten af 2018, slutter Per Lunding Sørensen.

Den samlede byggeperiode forventes at strække sig over 12 måneder.

 

For yderligere information, kontakt:
Per Lunding Sørensen | Konsulent, Windoor | T +45 28 79 29 83 | E-mail: pls@windoor.dk  


16. Jun 2017

Tag ansvar for det farlige affald

Opråb til altanbranchen: Tag ansvar for det farlige affald

I alt for mange tilfælde tages der ikke hånd om farligt affald i forbindelse med altanprojekter. Hos Windoor Danmark slår vi et slag for, at foreninger, montører og rådgivere tager ansvar og skrider til handling.

Farligt affald såsom asbest og PCB kan være til stor skade for mennesker og miljø, hvis ikke det bliver håndteret korrekt. Det gælder også, når det kommer til altanprojekter. Derfor råber vi hos Windoor Danmark nu vagt i gevær.

- Det sker desværre ofte, at en kontrakt om nye altaner bliver indgået, uden der er foretaget undersøgelser for farligt affald. Alle parter i projektet bliver nødt til at være opmærksomme på problemet med farligt affald i stedet for at negligere det. Som det er i dag, er det simpelthen ikke godt nok, lyder det fra Per Lunding Sørensen, konsulent hos Windoor Danmark.

Fatale konsekvenser
Per Lunding Sørensen anbefaler, at bygherren ved opstarten af ethvert altanprojekt undersøger, om der er risiko for farligt affald. Det kan nemlig have store sundhedsskadelige konsekvenser, hvis det viser sig under byggeprojektet, at der er farligt affald: 

- Hvis håndværkerne går ubeskyttet i flere dage og arbejder med farligt affald, kan det have store konsekvenser for deres helbred på længere sigt. Men det er ikke det eneste problem. Når nedrivningsaffaldet bagefter bliver deponeret på genbrugspladsen, kommer det ikke under farligt affald. Dermed får det også store konsekvenser for miljøet. Det er derfor yderst vigtigt ikke at se gennem fingre med problemet, siger Per Lunding Sørensen.

Bygherrer: Tag ansvar!
Vi har tidligere arbejdet tæt sammen med Kiwa Bygningsanalyse, der rådgiver om farligt affald og miljøsaneringer. Også her er holdningen klar: Bygherrerne skal tage ansvar med hjælp fra rådgivere og altanmontører.

-  Rent juridisk ligger ansvaret hos bygherrerne. Men det er vigtigt, at rådgiverne og altanmontørerne formår at komme med den rette rådgivning. Det er jo dem, der arbejder med det til hverdag. Hvis de ikke tager højde for farligt affald, gør alle partner noget ulovligt, siger Martin Elling, afdelingschef hos Kiwa Bygningsanalyse og forsætter:

- De økonomiske følger ved ikke at undersøge for farligt affald kan være enorme. Hvis en entreprenør senere i processen finder ud af, at der er skadelige stoffer, skal materialerne håndteres helt anderledes. Det kan medføre store ekstraregninger på byggesagen.

Farligt affald ved Frankrigshuse
Hos Windoor Danmark landede vi for nyligt en stor ordre ved E/F Frankrigshuse på Amager, hvor Kiwa Bygningsanalyse var med som rådgiver på projektet. Her blev der inden kontraktindgåelsen taget højde for risikoen for farligt affald, og det viste sig at være en rigtig god idé. Altanernes rækværker indeholder nemlig gammel asbest, mens der var PCB- og blyholdig maling på altanernes hulkehler.

- Windoor Danmark indhentede priser på den nødvendige miljøsanering på baggrund af de prøver, som vores forening fik foretaget. Forløbet med at fastlægge omfanget af miljøsaneringen gik rigtig fint. Vi har haft en god dialog med Windoor Danmark gennem hele forløbet. Det betyder, at vi med ro i sindet kan igangsætte et ansvarligt byggeprojekt, hvor der er helt styr på det farlige affald, slutter Søren Vinther Knudsen, bestyrelsesformand for foreningen.

 


08. May 2017

125 Windoor-altaner klar til den danske sommer

125 Windoor-altaner klar til den danske sommer

Ejerforeningen Lyngbo får forynget facaden med 125 nye altaner fra Windoor Danmark. God kommunikation og stabile leverandører sikrer, at beboerne kan nyde den danske sommer på de rummelige altaner.

Den danske sommer er lige om hjørnet, og det betyder mere tid udenfor. For beboerne i ejerforeningen Lyngbo i Birkerød kommer sommeren til at kunne nydes på altaner fra Windoor Danmark. Åbne altaner, som giver beboerne et hverdagsrum i det fri.

På nuværende tidspunkt er halvdelen af altanerne allerede monteret.

- Vi er i fuld gang med det forudgående arbejde, før resten af altanerne bliver monteret. Hvis alt går planmæssigt, er monteringen afsluttet, inden vi går på sommerferie i uge 27. Det betyder, at alle beboere har altaner, som de kan nyde til sommer. Foruden altanerne får hver lejlighed en altandør og et nyt vindue, forklarer Michael Larsen, projektleder hos Windoor Danmark.

Tjek på tidsplanen
Lyngbo-projektet er med sine 125 altaner et af de større af slagsen. I store projekter er der ofte en tendens til, at tidsplanen rykker sig, og projektet bliver forsinket. Men det er ikke tilfældet her.

- For projekter af den størrelse er god kommunikation til foreningens altanudvalg altafgørende for en god gennemførelse og overholdelse af tidsplanen. Samtidig er stabile leverandører en forudsætning for, at planlægning og kvalitetskrav overholdes. De to parametre har sikret, at vi har kunnet overholde tidsplanen fuldt ud, siger Michael Larsen.

Windoor Danmark og altanudvalget har løbende været i dialog og haft faste månedlige møder. Undervejs i projektet har der kun været tilknyttet én underleverandør.

- Det giver en masse fordele at anvende fleksible underleverandører, som selvstændigt kan forestå de mange forskellige fagområder, en byggesag består af. Koordineringen mellem Windoors leverancer og underleverandøren på byggepladsen har fungeret virkelig godt. Leverandøren har kunnet arbejde mere selvstændigt, mens vi hos Windoor Danmark har kunnet fokusere på kvalitetssikringen. De færre fagskifte er helt klart noget, som beboerne har mærket til, slutter Michael Larsen.

 

 

 


08. May 2017

WinGroup-koncern investerer i nyt IT-system

WinGroup-koncern investerer i nyt IT-system

Et ERP-system er blevet udrullet i hele WinGroup-koncernen. IT-systemet skal optimere arbejdsgangene og reducere leveringstiderne.

Windoor Danmarks moderselskab WinGroup AG har på koncernbasis implementeret et ERP-system. Systemet er en del af den 2020-vækststrategi, som koncernen sidste år vedtog.

- På koncernniveau vil vi øge omsætningen til næsten 900 mio. kr., mens ni ud af ti kunder skal være tilfredse med vores arbejde og vores produkters kvalitet. Derfor udruller vi nu et IT-system, som optimerer og integrerer måderne, vi arbejder på, fortæller Jens Sloth Nielsen, administrerende direktør for Windoor Danmark.
Systemet forener alle landene i WinGroup-koncernen på samme platform og gør projektstyninger nemmere. Data om produkter og ordrer bliver mere tilgængelige, hvilket gør ordrehåndteringerne mere strømlinede. 

- Antallet af manuelle dataoverdragelser falder markant med det nye system. Det gør det lettere at dele oplysninger om produkter og højne sikkerheden. På længere sigt vil det også være med til at reducere leveringstiderne til stor gavn for vores kunder, siger Jens Sloth Nielsen.

Løbende udvikling
Windoor Danmark gik live med det nye system den 2. maj 2017, efter en arbejdsgruppe i et år havde arbejdet på og udviklet platformen.

- Det er et komplekst system, som skal kunne rumme alle vores forretningsmodeller. Men arbejdsgruppen har virkelig taget opgaven til sig og udvist et enormt engagement. Systemet er kommet rigtig godt fra start, og vi vil løbende udvikle det for at gøre det endnu bedre, siger Jens Sloth Nielsen.

Sideløbende med det nye IT-system har koncernen arbejdet med indførelsen af et 3D-miljø på den tekniske side. Dette miljø bliver linket til et konfigurationsprogram, som håndterer alle specifikationer af ordrernes produkter mod produktionen. 

- En del af vores strategi indeholder planer for at kunne forenkle ordreprocedurerne således, at vores partnere direkte kan indlægge ordrer i systemet. Når dette er fuldt implementeret, står vi med en meget moderne og stærk platform, slutter Jens Sloth Nielsen.

 

 


08. May 2017

Altanlivet smitter af på naboerne

En lang række nye altaner på bebyggelsen Kirstinelund i Ballerup har vækket altanlysten hos naboerne.

En lang række nye altaner på bebyggelsen Kirstinelund i Ballerup har vækket altanlysten hos naboerne. Derfor leverer Windoor Danmark nu 34 ekstra altaner lukket med glas efter ønske fra både arkitekt og boligforening.

I 2007-2008 leverede Windoor Danmark 336 altaner til boligforeningen Almenbo ved Kirstinelund i Ballerup. Siden har Windoor Danmark været forbi for at montere 22 nye altaner, og nu er tredje etape sat i gang – denne gang med 34 nye altaner lukket med glas.

- Beboerne blev inspireret af naboernes nye rummelige altaner. Det var meget tydeligt, hvor høj brugs- og herlighedsværdien var, fortæller Jesper Larsson, som er konsulent hos Windoor Danmark.

Altanerne lukket med glas er i høj kurs blandt beboerne i Kirstinelund. Det skyldes blandt andet, at altanerne kan bruges året rundt. Og efter ønske fra både arkitekt og forening er de nye altaner i samme Windoor Danmark-design, som de eksisterende altaner, så altanerne passer til de arkitektoniske linjer i bebyggelsen.

- Hos Windoor Danmark har vi gjort en dyd ud af at udvikle altaner med særligt slanke profiler. Det giver et mere elegant udtryk og virker ikke så bombastisk. Vi ser ofte altaner, hvor profilerne fylder så meget i designet, at altanen nærmest virker som en tung konstruktion, der er sat udenpå facaden. Derfor har det været vigtigt for os at udvikle et let design, der ikke tynger arkitekturen, siger Jesper Larsson.

Dialog og åbenhed er vejen frem
Respekten for arkitekturen og arkitektens holdninger er nok en af grundene til, at der har været en rigtig god dialog på projektet. Her har Windoor Danmark og arkitekten været gode til at lytte til hinanden og søge efter løsninger på projektet:

- Det betyder virkelig meget, at begge parter lytter til hinanden og ser muligheder frem for begrænsninger. Det gør det langt nemmere med projekter som dette, siger Jesper Larsson.

Samarbejdet om tredje etape er nu i projekteringsfasen. Den endelige byggetilladelse forventes at ligge klar inden sommerferien, mens afleveringen af de 34 altaner sker i slutningen af 2017.

 

 


08. May 2017

Windoor-projekt med i kapløbet om RENOVER Jubilæumsprisen 2017

Vildtbanegård afd. 1 & 2

Vildtbanegaard afd. 1 & 2 i Ishøj er indstillet til RENOVER Jubilæumsprisen 2017. Windoor Danmark har været partner på projektet, som efter en energibesparende renovering har fået et nyt og levende udtryk.

Renovering af bygninger er helt centralt for vores livskvalitet, udfoldelsesmuligheder og økonomi. Det sætter RENOVER Prisen og RENOVER Jubilæumsprisen fokus på ved at give de mange renoveringsprojekter landet over synlighed og status. 

Et af de nominerede projekter til RENOVER Jubilæumsprisen er bebyggelsen Vildtbanegaard afd. 1 & 2 i Ishøj. Bebyggelsen har fået nyt liv med en gennemgribende facaderenovering, der involverer Windoors Danmarks rummelige altaner lukket med glas. 

Levende udtryk og store energibesparelser
Den meget nedslidte bygning har fået et levende og nutidigt udtryk samt et markant lavere energiforbrug for den enkelte beboer. Det sikrer de rummelige altaner lukket med glas, de nye 3-lagsvinduer og de efterisolerede facader. 

Facaderne er udført i aluminium og tegl. De er opdelt i vekslende varme farver og formater, som giver liv og variation, både på hver enkelt blok, men også mellem bebyggelsens forskellige kvarterer. Der er arbejdet meget med detaljerne, så der opstår små relief- og skyggevirkninger omkring vinduer og materialeovergange.

Beboerne på Vildtbanegaard afd. 1 & 2 får desuden forlænget sæsonen med de nye glaspaneler, som giver et utal af muligheder.

Om RENOVER Jubilæumsprisen
RENOVER Prisen kan i år fejre 5 års jubilæum – derfor uddeles den særlige Jubilæumspris. Grundejernes Investeringsfond og Realdania står bag prisen, som gives til det bedste almene renoveringsprojekt realiseret i perioden 2012-2016.

Juryen lægger vægt på, at vinderprojektet er innovativt. Desuden skal projektet opfylde følgende syv kriterier: eksempelværdi, energikrav & bæredygtighed, samarbejde, brugskvalitet, bidrag til omgivelser, økonomi & værdiforøgelse samt udførelseskvalitet.

Fra den 2. januar til den 1. marts 2017 har det været muligt at indstille projekter til de to RENOVER priser. De nominerede findes mellem den 23. marts og 15. juni, og vinderen kåres ved en prisfest den 18. august 2017.

Du kan læse mere om RENOVER Priserne her 

 


21. Apr 2017

Kulturkritiker er vild med boligerne i Randers

Kulturkritiker Peter Olesen er vild med boligerne i Randers

Beboerne på Rasmus Hougaards Vej i Randers er meget begejstrede for deres Windoor altaner, som de benytter hele året.

Kulturkritiker Peter Olesen lægger vægt på at det praktisk talt udvider antallet af kvadratmeter i en lejlighed og gør den langt mere attraktiv.
 
>> Se hele indslaget fra TV2 Østjylland her


27. Feb 2017

Næstformand i andelsboligforening: Servicen er i top!

Næstformand i andelsboligforening: Servicen er i top!

Servicen stopper ikke, når vi har afleveret de færdige altaner. Vores serviceaftaler er et hit blandt vores kunder, da de skaber tryghed hos beboerne. ”Vi fik en skræddersyet serviceaftale, der sikrer, at vi kan bruge vores altaner i mange år,” fortæller næstformand hos andelsboligforening i Lyngby.

Hos Windoor Danmark tilbyder vi altid en serviceaftale, når vi har leveret og monteret altaner. Det betyder, at beboerne får glæde af deres altaner i mange år fremover.

- Vores serviceaftaler skaber tryghed hos beboerne. Særligt i disse tider, hvor slitage og sikkerhed på altaner er et varmt emne i medierne. Vi har nogle af markedets sikreste altaner, både når det kommer til materialer og montering. Vores serviceaftaler er med til at sikre, at beboerne trygt og sikkert kan færdes på altanerne i mange år, fortæller salgschef Michael Jensen fra Windoor Danmark.

Serviceaftalen indebærer en periodisk gennemgang af samtlige altaner i bebyggelsen. Ved servicegennemgangen smører og justerer vores servicemontører de bevægelige dele, der hører til altanelementerne. Vi foretager også en visuel kontrol af altanerne for at afgøre, om der er tegn på skader.

Læs mere om vores sikre altaner her.

Skræddersyede aftaler
En serviceaftale hos Windoor Danmark tilpasses kundernes behov. Da næstformand John Madsen fra andelsboligforeningen på Jernbanebakke i Lyngby for nyligt kontaktede os, fandt vi derfor en passende serviceaftale til deres Windoor-altaner.

- Vores syv år gamle altaner begyndte at brokke sig, og det mindede os om, at det var blevet tid til et eftersyn. Derfor kontaktede vi Windoor Danmark, som i sin tid monterede altanerne. Vi burde nok have kontaktet dem tidligere, men der sker meget i en andelsboligforening, så det kan være svært at huske det hele. Windoor Danmark var meget fleksible, og vi fik en skræddersyet serviceaftale, der sikrer, at vi kan bruge vores altaner i mange år. Det er jeg meget tilfreds med, forklarer John Madsen.

I serviceaftalen på Jernbanebakke fremgår det, at der skal forekomme et servicetjek hvert tredje år. Her tjekker vores servicemontør for slitage, mangler og sikkerhed.

- Windoor Danmarks servicemontør lavede et grundigt eftersyn af vores altaner, og han foretog småreparationer med det samme. En af vores altaner krævede dog en større reparation, fordi nogle indbrudstyve havde forsøgt at brække altanen op. Det kommer Windoor Danmarks montør snart og reparerer. I øvrigt er deres montør en meget høflig mand med god humor. Jeg kan ikke sige andet end, at servicen er i top!, slutter John Madsen.

Læs om vores serviceaftaler her.

 


02. Mar 2017

Windoor Danmarks moderselskab opkøber Pemalux

Windoor Danmarks moderselskab opkøber Pemalux

Windoor Danmarks moderselskab styrker sin position på det europæiske marked med opkøbet af den polske virksomhed Pemalux.

Den schweiziske koncern WinGroup AG har været på opkøbsjagt. Det har resulteret i købet af polske Pemalux, som producerer og leverer glas- og aluminiumsfacader.

Pemalux har 2.600 m2 produktionsfaciliteter og er kendt for at levere glassystemer af høj kvalitet til byggeprojekter i Skandinavien. Virksomheden opererer gennem et netværk af selvstændige entreprenører og forhandlere i både Norge og Sverige og havde i 2016 en omsætning på 8,5 millioner euro.

Styrket position i Europa
Med opkøbet ønsker WinGroup at styrke sit produkt- og løsningsudbud på det europæiske marked.

"Vi er glade for at byde Pemalux velkommen til WinGroup-familien. Opkøbet af Pemalux betyder, at vores eksisterende sortiment hos Windoor og Sunparadise bliver komplimenteret med en portefølje af glas- og aluminiumsfacadeløsninger. WinGroup får samtidig adgang til et stærkt og professionelt netværk af forhandlere i Norge og Sverige og en ny fabrik i Polen”, udtaler Anders Knutsson, administrerende direktør i WinGroup.

Pemalux har en veletableret supply chain med produkter fra bl.a. Schüco og Sapa Building Systems samt en stærk tradition for høj kvalitet og leveringsikkerhed.

Grundlæggeren af Pemalux Edward Mathisen ser opkøbet som en god mulighed for, at Pemalux kan vækste og udvikle sig yderligere: "Jeg er tilfreds med at have fundet en professionel industriel køber til Pemalux. Jeg ser opkøbet som et perfekt match til yderligere vækst og udvikling for Pemalux hos WinGroup, da de allerede har et eksisterende forhandlernetværk i Skandinavien, Tyskland, Schweiz, Østrig og Storbritannien”.

Om WinGroup
Industrikoncernen WinGroup er herhjemme repræsenteret af Windoor Danmark. Koncernen har hovedsæde i Schweiz og opererer primært i Europa. WinGruop blev grundlagt i 2007 efter en sammenlægning af selskaberne Sunparadise og Windoor. Koncernen er førende leverandør i sit specifikke markedssegment i byggebranchen og beskæftiger i dag ca. 430 personer. Fokus er på glas- og aluminiumslukninger til etageejendomme og boliger, og produkterne og løsningerne er skræddersyet kundernes behov samt individuelle projektkrav.


For mere information, kontakt venligst:
Anders Knutsson +41789600888
Edward Mathisen +47 90116077